ÖĞRENCİ EVLERİNE MÜDAHELEYE KALKIŞMAK SUÇTUR !

tc anayasa

AİHS(avrupa insan hakları sözleşmesi) – Madde 8 Özel hayatın ve aile hayatının korunması

1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.

1982 Anayasası Madde 20 – ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Madde 21 – KONUT DOKUNULMAZLIĞI

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Madde 22 – HABERLEŞME HÜRRİYETİ

avrupa insan hakları sözleşmesi’nin 8. maddesi, özel hayatı ve aile hayatını, konut dokunulmazlığını ve hürriyetini teminat altına almıştır. TC Anayasasasının da 20. maddesi ile özel hayatı, 21. maddesi ile konut dokunulmazlığını teminat altına almıştır.

Her gerçek kişi birey, hükümet dışı kuruluşlar ve insan toplulukları bu 8. maddenin koruması altındadır. Devlet, 8. madde karşısında hem pozitif hem de negatif yükümlülük altındadır. Buna göre devlet, bu haklara saygı göstererek gayr-ı meşru müdahalede bulunmayacak (negatif yük) , hem de bu haklara saygıyı sağlamak yani bu hakların fiilen kullanılmasını sağlayacak gerekli düzenleme ve tedbirleri hayata geçirecektir.

Ayrıca;
1.ÖZEL HAYATA ve AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEME HAKKI

Özel hayatın her zaman geçerli olacak bir tanımını yapabilmek güçtür. Özel hayat, bireye içinde kişiliğini oluşturabileceği güvence altında bulunan alanı ifade eder. Özel Hayat ve Aile Hayatı Hakkı, AİHS 8/1, AY 20/I ve III, 41. maddelerinde düzenlenmiştir. AİHM’ne göre telefon görüşmelerinin dinlenmesi (haberleşme hürriyetinin ihlali yanında), zorla kan alma ya da muayene etme, kişinin işyerindeki masası ve özellikle şahsi eşyalarını tuttuğu dolabın aranması, cinsiyet değişikliğine bağlı olarak nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istemin reddedilmesi, sağlık bilgilerinin açıklanması özel hayata müdahaledir. Yine AİHM’ne göre anne babanın çocukları için seçtiği ismin nüfus idaresince reddedilmesi, özel mekana dinleme cihazı yerleştirilmesi, soyadını değiştirme talebinin reddi, eşcinsellere istihdam da zorluk çıkarılması gibi uygulamalar özel hayata müdahaledir. Kişinin üstünün aranması da özel hayat kapsamında değerlendirilmektedir.

Anayasa’mızın 20/III. maddesi; kişiye kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına vermiştir. Bu hak, sahibine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetleme yetkisi vermektedir.

2. KONUT DOKUNULMAZLIĞI HAKKI

Bu hak AİHS’nin 8/1, Anayasa’mızın 21. maddesinde düzenlenmiştir. Konut, kişinin barınmak için oturduğu yerdir, kiralık ya da mülk yahut geçici ya da sürekli olmasının önemi yoktur. Meslek ve ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yer de konut tanımı içindedir. AİHM’ne göre;

Sokaktaki arabada yapılan arama, (usulsüz ise) konut dokunulmazlığına değil, özel hayatın dokunulmazlığına müdahaledir,

Konut dokunulmazlığı hakkı çerçevesinde devlet kiçbir konuta ve okut içindeki yaşama müdahele edemez.

Eleman, ister içişleri bakanı, ister vali, ister başbakan da olsa “ÖĞRENCİ EVLERİNE MÜDAHELEYE KALKIŞMAK suçtur”.

buyukakin
07.11.2013

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: